DEFINIȚII DIN DOMENIUL PSIHOPEDAGOGIEI

Thoth Association for Mathematics and Sciences

DEFINIȚII DIN DOMENIUL PSIHOPEDAGOGIEI

EDUCAȚIA INFORMALĂ:” procesul ce durează o viață, prin care fiecare persoană dobândește cunoștințe, îndemânări, aptitudini și înțelegere din experiențele zilnice”. ( 1974, Coombs și Ahmed)

EDUCAȚIA NONFORMALĂ: “orice activitate organizată în mod sistematic, creată în afara sistemului formal și care oferă tipuri selectate de învățare a subgrupelor specifice populației (atât adulți, cât și copii)”. (1974, Coombs și Ahmed)

EDUCAȚIA FORMALĂ: “educație instituționalizată, structurată în mod ierarhic, gradată cronologic, organizată și condusă de la centru; prin tradiție, ea a constituit centrul de interes al politicii școlare”.(1974, Coombs și Ahmed)

PERCEPȚIA este cunoașterea obiectelor și fenomenelor în integritatea lor și în momentul când ele acționează asupra organelor senzoriale.

ATENȚIA: orientarea și concentrarea activității psihice asupra unui obiect sau fenomen; concentrarea atenției vor favoriza și percepția ( noutatea unui obiect sau fenomen, intensitatea stimulilor, mărimea obiectelor, contrastul, mișcarea, schimbarea, variația, interesul în procesul de cunoaștere)

MEMORIA: funcția psihică ce face posibile fixarea, conservarea, recunoașterea și reproducerea fenomenelor psihice

CURRICULUM reprezintă întreagă experiență de învățare-formare propusă de școală prin activități școlare și extrașcolare. Această experiență se realizează prin ansamblul funcțional al componentelor și tipurilor curriculare proiectate și aplicate în interdependență.

EXPUNEREA DIDACTICĂ constă în prezentarea monologata a unui volum de informație, de către educator către educați, în concordanță cu prevederile programei și cu cerințele didactice ale comunicării. ( 1961, Stânciu și colab.)

POVESTIREA constă în prezentarea informației sub formă descriptivă sau narativă, respectând ordonarea în timp sau spațiu a obiectelor, fenomenelor, evenimentelor.

EXPLICAȚIA este forma de expunere în care “predomina argumentarea rațională” (1975, Tarcovnicu V.), făcându-și loc deja problemele de lămurit, teoremele, regulile, legile științifice etc.

PRELEGEREA ȘCOLARĂ reprezintă formă de expunere în cadrul căreia informația este prezentată ca o succesiune de idei, teorii, interpretări de fapte separate, în scopul unificării lor într-un tot.

CONVERSAȚIA DIDACTICĂ este metodă de învățământ care constă în valorificarea didactică a întrebărilor și răspunsurilor.

METODĂ OBSERVĂRII constă în urmărirea sistematică de către elev a obiectelor și fenomenelor ce constituie conținutul învățării, în scopul surprinderii însușirilor semnificative ale acestora.

LUCRUL CU MANUALUL este o metodă didactică în cadrul căreia învățarea are că sursă esențială și că instrument de formare a elevului cartea școlară sau alte surse similare.

 

Leave a Reply

Translate »